Thursday, 26 January 2012

ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿခင္းအေၾကာင္း

ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဘေလာ့ဂါ ညီအကို ေမာင္ႏွမမ်ား စုရုံး တုိင္ပင္ၿပီး လူမႈကူညီေရး အဖြဲ႔ အစည္းေလး တစ္ခု ဖြဲ႔စည္းျဖစ္ၾကသည္။ အားလုံး သေဘာတူညီၾကသည့္အတုိင္း အဖြဲ႔အစည္း နာမည္ေလးကို " ျမန္မာ မုဒိတာ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔" (Myanmar Mudita Youth Group {MMYG}) ဟူ၍ ကင္မြန္းတပ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ထုိ "ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔" ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္မွာ တစ္လပင္ ေကာင္းေကာင္း မျပည့္တတ္ေသးေပ။ ရန္ကုန္ၿမိဳ့ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ စက္ဆန္းမီးေဘးမွ တစ္ဆင့္ ထုိအဖြ႔ဲအစည္း ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ အမွန္ဆုိရလွ်င္ ၁.၁.၂၀၁၂ တနဂၤေႏြေန႔ မွ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 
အဖြဲ႔၀င္လူငယ္မ်ား၏ ႏုိးၾကားတက္ၾကြမႈေၾကာင့္ ေဗြေဆာ္ဦးအေနျဖင့္ စက္ဆန္းမီးေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို အလွဴေငြ က်ပ္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းေက်ာ္ ေပးလွဴႏုိင္ခဲ့သည္။ အလြန္ ၾကည္ႏူးစရာ ေကာင္းပါသည္။ သူတစ္ပါးအား ေပးလွဴ ရာ၌ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၀မ္းသာၾကည္ႏူးမႈသည္ မည္သည့္အရာန႔ဲမွ မတူေသာ ၾကည္ႏူးမႈ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ အလုိလုိေနရင္း ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေနတတ္ေလသည္။ သူတစ္ပါး အဆင္ေျပေနသည္ၾကည့္ၿပီး ၀မ္းသာၾကည္ႏူးေနျခင္းကိုပင္ မုဒိတာဟု ေခၚဆုိေလသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ သူတစ္ပါး ၾကည္ႏူးမႈကို ထပ္ဆင့္ ၾကည္ႏူးရသည့္ မုဒိတာေစတသိက္ကေလးကိုပင္ အစြဲျပဳ၍  ဤ အဖြဲ႔အစည္းေလးအား "ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ား အဖြဲ႔ "ဟု အမည္ေပးျဖစ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

"ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔" ဟု နာမည္ေပးထားေသာ္လည္း ထုိအဖြဲ႔အစည္းသည္ မုဒိတာ သက္သက္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္။ ေမတၱာ (တစ္ေသြးတစ္သားထဲက့ဲသုိ႔ ခ်စ္ခင္ျခင္း)ကုိ အေျခခံၿပီးမွ အလုပ္လုပ္သည္။ ကရုဏာ (ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကို ေတြ႔ျမင္ရေသာအခါ သနားျခင္း)ကို ပင္တုိင္ျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္သည္။ ထုိေမတၱာ ကရုဏာတို႔မွ တစ္ဆင့္ ကူးေျပာင္းလာသည့္ မုဒိတာ (သူတစ္ပါး အဆင္ေျပေနသည္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးျခင္း) ကုိ ကုိယ္စားျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္သည္။။ ထုိမွတစ္ဆင့္ အခက္အခဲ ေပါင္းစုံႀကဳံေတြ႔ရလွ်င္လည္း မညီးမညဴ ေဒါသမပြါးဘဲ ဥေပကၡာ (ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း အလ်ဥ္းမရွိျခင္း) ထားႏုိင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး အလုပ္လုပ္သည္။ "ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔"အေနျဖင့္ ျဗဟၼာႀကီးမ်ားကဲ့သုိ႔ ေမတၱာ ကရုဏာ မုဒိတာ ဥေပကၡာတည္းဟူေသာ ျဗဟၼစုိရ္တရား ေလးပါးကို အပီအျပင္ မက်င့္သုံးႏုိင္သည့္တုိင္ အမွန္တကယ္ အကူအညီ လုိအပ္ေနသည့္ သူမ်ားကို စြမ္းႏုိင္သေလာက္ ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။


 အဖြဲ႔အစည္းနာမည္ကို အဓိပၸါယ္ျပည့္၀သည့္ စကားလုံး ေလးလုံးျဖင့္ " ျမန္မာ မုဒိတာ လူငယ္မ်ား အဖြဲ႔" ဟူ၍ အမည္ေပးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ စကားလုံး ေလးလုံးတုိ႔တြင္......

"ျမန္မာ" ဆုိသည္မွာ...
ထုိအဖြဲအစည္းမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံးသည္လည္းေကာင္း ထုိအဖြဲ႔အစည္းထံမွ အကူအညီေပးမႈကို လက္ခံရယူသူမ်ားသည္လည္းေကာင္း အားလုံး ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသာျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာဟူေသာ နာမည္ကုိ သုံးႏႈန္းထားပါသည္။ 

"မုဒိတာ" ဆုိသည္မွာ...
ပါဠိစာလုံးျဖစ္သည္။ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း ၀မ္းသာျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ရသည္။ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျခင္းသည္ ရုိးရုိး၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျခင္းမဟုတ္။ သူတစ္ပါး ခ်မ္းသာသုခနဲ႔ ျပည့္စုံေနသည္ကို ျမင္ရခုိက္ သူတုိ႔ေနရာ၌ ၀င္ေရာက္ခံစားၿပီး ထုိသူတုိ႔ႏွင့္ အတူတူ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ ျဖစ္ျခင္းကိုပင္ ဆုိလုိသည္။ ဥပမာ အကူအညီလုိအပ္ေနသူမ်ား အကူအညီရရွိေသာအခါ ၀မ္းသာမႈ ျဖစ္သည္။ ထုိအကူအညီ ယူသူတုိ႔၏ ၀မ္းသာမႈအား တန္ျပန္၀မ္းသာေသာ အကူအညီေပးသူတုိ႔၏ ၀မ္းသာမႈကိုပင္ မုဒိတာဟု ေခၚသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုဒိတာ ဟူေသာ စကားလုံးကို သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

"လူငယ္မ်ား" ဆုိသည္မွာ...
အဖြဲ႔အစည္းထဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကသည္။ ႀကီးႀကီးမာစတာဟူ၍ တစ္ေယာက္မွ မပါပါ။ ထုိ႔ျပင္ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလုံးမွာ ဘ၀သမားေတြခ်ည္း ျဖစ္ၾကသည္။ သူေ႒းသူၾကြယ္မ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ (သူေ႒းသူၾကြယ္မ်ား ပါ၀င္ခဲ့လွ်င္ ပုိေကာင္းပါသည္။)။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူငယ္မ်ား ဟူသည့္ စကားလုံးကို သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

"အဖြဲ႔"ဆုိသည္မွာ...
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲမဟုတ္။ အဖြဲ႔၀င္မ်ားစြာျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းကို ဆုိလုိသည္။ အဖြဲ႔၀င္ေတြထဲမွာ အဂၤလန္ အေမရိကန္ စကၤာပူ မေလးရွား ထုိင္၀မ္စသည့္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးအသီးမွ ေစတနာရွင္မ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။ ေနာက္ထပ္ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေစတနာရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း " ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔" သို႔႔ အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လုိလွ်င္ လုိလုိလားလား ႀကိဳဆုိပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကုိ စုေပါင္းၿပီး ဖြဲ႔စည္းထားေသာေၾကာင့္ အဖြဲ႔ဟူေသာ နာမည္ကို သုံးႏႈန္းထားပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ "ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔" ဆုိသည္မွာ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔မွ အကူအညီအမွန္တကယ္ လုိအပ္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သားတုိ႔အား ၀မ္းေျမာက္ၾကည္ႏူးစြာ အကူအညီေပးရန္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားေသာ လူငယ္လူရြယ္ အဖြဲ႔အစည္းေလး  တစ္ခုပင္ ျဖစ္ေလသည္။

အဖြဲ႔၏ ရယ္ရြယ္ခ်က္မွာ..
၁။ကူညီေရး
သဘာ၀ေဘးဒဏ္၊ သဘာ၀မဟုတ္သည့္ ေဘးဒဏ္တုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနၾကသည့္ ျမန္မာျပည္သူ ျပည္သားတုိ႔အား မိမိတုိ႔ တတ္စြမ္းသေလာက္ ကူညီေပးရန္ျဖစ္သည္။

၂။က်န္းမာေရး
သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား၊ ေရာဂါဘယေၾကာင့္ ေ၀ဒနာကုိ ခံစားေနရသူမ်ားအား မိမိတုိ႔ ႏုိင္သေလာက္ ျဖည့္စြက္ကူညီေပးရန္ ျဖစ္သည္။

၃။ပညာေရး
ဆင္းရဲမႈ ဒဏ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပညာသင္လုိလွ်က္ ပညာနဲ႔ေ၀းေနၾကသည့္ လူငယ္ေလးမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ထုိကဲ့သုိ႔ လူငယ္မ်ားအား ပရဟိတေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ကူညီေပးေနၾကေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ပညာဒါနအေနျဖင့္ စြမ္းႏိုင္သေလာက္ ေပးလွဴရန္ ျဖစ္သည္။


"ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔" အေနျဖင့္ အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ားကိုလည္း လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ စုေပါင္း၍ ကုသုိလ္လုပ္ၾကျခင္းသည္ ဘ၀ဆက္တုိင္း၌ အၿခံအရံႏွင့္တကြ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္ပါသည္။ မာဃလုလင္ႏွင့္ သူ၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။ "တစ္ေယာက္ေဆာင္ေသာ္မရ တစ္ေသာင္း ေဆာင္ေသာ္ရ၏" ဟု ဆုိရုိးစကား ရွိေလသည္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ထဲ ေပးလွဴဖုိ႔ မတတ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေစတနာရွင္ မ်ားစြာ ေပၚေပါက္လာလွ်င္ ေပးလွဴဖုိ႔ ထုိက္သင့္သေလာက္ ရရွိႏုိင္ျခင္းကို ထုိဆုိရုိးစကားက သက္ေသျပေလသည္။ ထုိ႔ျပင္ "တစ္စက္ ႏွစ္စက္၊ ႀကိမ္ႀကိမ္ တက္က၊အုိင္ဗြက္ေခ်ာင္းကန္၊ ေရျပည့္လွ်ံ၏"ဟူေသာ လကၤာေလးကို ႏွလုံးမူၿပီး ေစတနာရွင္မ်ားထံမွ အလွဴေငြ အနည္းငယ္စီ ေကာက္ခံလုိက္လွ်င္ ေစတနာရွင္အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ထုိက္သင့္သည့္ အလွဴေငြကုိ ရမည္မွာ ေသခ်ာေလသည္။ ယခုဆုိလွ်င္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံအသီးသီးမွ အလွဴရွင္မ်ား၏ ပံ့ပုိးကူညီမႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း  စက္ဆန္းမီးေဘးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ "ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔"၏ ပထမေျခလွမ္းကို က်ပ္ေငြ ႏွစ္ဆယ့္တစ္သိန္းေက်ာ္ လွဴဒါန္းျဖင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေလသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ "ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔"မွ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္လည္း ထုိထက္မက ေစတနာသန္႔သန္႔ထားားၿပီး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တုိက္တြန္းပါသည္။ အဖြဲ႔၀င္မဟုတ္ေသးသူမ်ားအားလည္း အဖြဲ႔ထဲပါ၀င္ၿပီး အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ဖိတ္ေခၚပါသည္။ ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ အလွဴရွင္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံၿပီး အလွဴေငြမ်ားကို မိမိတုိ႔ ႏိုင္သေလာက္ ေပးလွဴႏုိင္ပါရန္ အက်ိဳးေမွ်ာ္၍ ႏႈိးေဆာ္တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္။ ။


လူငယ္ျမန္မာ၊ မုဒိတာ၊ ေကာင္းစြာ ဖြဲ႔စည္းသည္။
ဖြဲ႔စည္းအတြက္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ သုံးခ်က္ ရွိေလသည္။
ကူညီ က်န္းမာ၊ ေက်ာင္းပညာ၊ ရည္ကာ ေပးလွဴမည္။
မုဒိတာမွ၊ လွဴဒါန၊  အမွ်ေပးေ၀မည္။
မုဒိတာေဆာင္၊ လူတုိ႔ေဘာင္၊ အုိေအာင္ခ်မ္းသာမည္။
မုဒိတာသုံး၊ လူ႔ႏွလုံး၊ ရႊင္ၿပဳံးေစရမည္။


သာဓု သာဓု သာဓု...

ေမတၱာျဖင့္
အဖြဲ႔၀င္မ်ားအားလုံး ကုိယ္စား
(၂၁၊၀၁၊၂၀၁၂ စေနေန႔)

11 comments:

မဒမ္ကိုး said...

ဒီပိုစ္ေလးအတြက္ အရမ္းေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္ဘုရား
လက္အုပ္ခ်ီမိုးရွိခိုးဦးတင္ကန္ေတာ႕ လွ်က္

မဒိုးကန္

ညိမ္းႏိုင္ said...

တကယ္ေကာင္းတဲ့ပို႕စ္ေလးပါဘုရား...၊ခုလို ပို႕စ္ခ်ီးျမွင့္
ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရပါတယ္ဘုရား....။

ကိုရင္ said...

ေရာက္ပါတယ္ မုဒိတာေရ..ဘာမွ မလုပ္ရေသးဘူး အရင္ ေၿပးေၿပးၾကည့္တာ :D

မီးမီးငယ္ said...

ေနာက္ဆုံးစာပိုဒ္က
ကဗ်ာေလးေကာင္းလိုက္တာ..။
ရွိခိုးဦးတင္ပါတယ္ဘုရား..။

San San Htun said...

ဝမ္းေၿမာက္ပါဘိ ဘုရား

Thameesan said...

၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာ....သာဓုအႏုေမာဒနာ
ေခၚဆိုသြားပါတယ္ဘုရာ့
ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ား
ပရဟိတအက်ိဳး..
ဆထက္တန္ဖိုး.ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ရိုေသေလးစားလွ်က္

blackroze said...

ပစ္ပစ္လည္းလာသြားပါတယ္ ဘုရား

Anonymous said...

တင္ပ ဘုရား ဦးပဇင္းနဲ ့ကိုကိုရင္ တပည့္ေတာ္လည္း ေျပးေျပး လာၾကည့္တာပါဘုရား ဒို ့တာ၀န္အေရး၃ပါးေၾကာင့္ အလုပ္မ်ားေနရပါတယ္ဘုရားးးး

ကိုဝသုန္ said...

မဂၤလာပါ ျမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕ခင္ဗ်ာ ..

အခုလို ျမန္မာျပည္အက်ိဳးကို ရည္ရြယ္တဲ႔ ပရဟိတအဖြဲ႕ တစ္ဖြဲ႕တိုးပြားလာတာ ဝမ္းေျမာက္ပီတိျဖစ္စရာပါ ..ရည္ရြယ္ခ်က္ျခင္း ဆင္ဆင္တူေနတာမို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိမ္းလန္းေျမရဲ႕ ဆက္ႏြယ္စာမ်က္ႏွာမ်ား (http://seinlanmyay.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6) ေအာက္မွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ ..ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္လိုတဲ႔ ပရဟိတ လုပ္ငန္းမ်ား ရွိပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဖြဲ႕ရဲ႕ တာဝန္ခံမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးပါ ..စုေပါင္းအားဆိုတာ တစ္ဖြဲ႕ျခင္း တစ္ေယာက္ျခင္းထက္ပို ၾကီးပါတယ္ .. အစစ အဆင္ေျပတိုးတက္ႏိုင္ၾကပါေစ ..

ေလးစားလွ်က္

စိမ္းလန္းေျမ (စင္ကာပူအဖြဲ႕ခြဲ)

ခ်စ္စံအိမ္ said...

ဆိုဒ္ေလးကုိအခုမွေရာက္ၿဖစ္ပါတယ္ ဘုရား
၀မ္းသာပီတိၿဖစ္မိပါေၾကာင္းနွင့္
စိတ္၀င္တစားရွိပါေၾကာင္း

@share@ said...

ဝမ္းသာပီတီျဖစ္မိပါတယ္ ဘုရား