Thursday, 16 August 2012

တစ္ေန႔တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေရြ ႔မလဲ

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား..
သာယာကုန္း ဘုန္းေတာ္ၾကီးပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အလႈဳရွင္မ်ားကို -ေမတၱာရပ္ခံၿပီး ၁၃.၇.၂၀၁၂ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ၁၅.၈.၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ (၃၄) ရက္တိုင္တိုင္ M.M.Y.G မွ အလႈဳခံခဲ့ပါတယ္။ အလႈဳခံပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ ၿမင့္ၿမတ္ေသာသီလတန္ခိုး၊ အလႈဳရွင္ေတြရဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ ထက္သန္ေသာ သဒၵါတရား၊ နိုင္ငံအသီးသီးမွ အက်ိဳးေဆာင္ေတြရဲ့ ၾကိဳးစားအားထုတ္မႈတို႔ -ေပါင္းစပ္လိုက္တဲ့အခါ ယခုလႈဳအတြက္  ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္မွန္းထားတာထက္ နွစ္ဆခန္႔ပိုၿပီးမ်ားၿပားတဲ့ အလႈဳေငြပမာဏနဲ႔ အလႈဳခံၿခင္းကို ပိတ္သိမ္းနိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ၿဗိတိန္၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ၾသစတီးရီးယား၊ အေမရိကန္၊ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ကိုရီးယား ၊စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ထိုင္၀မ္၊ ၿမန္မာနိုင္ငံ စတဲ့နိုင္ငံေပါင္းစံုမွ စုစုေပါင္းအလႈုေငြ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၁,၈၆၉,၃၀၀ တိတိ (တစ္ရာ တစ္ဆယ့္ ရွစ္သိန္း ေၿခာက္ေသာင္း ကိုးေထာင္ သံုးရာက်ပ္တိတိ) ရရွိခဲ့ပါတယ္။နိုင္ငံအလိုက္ ရရွိခဲ့တဲ့ပမာဏမွာ

၁။ၿမန္မာနိုင္ငံမွ ေလးဆယ့္ ကိုးသိန္း ကိုးေသာင္း ငါးေထာင္ က်ပ္တိတိ ( ၄,၉၉၅,၀၀၀ က်ပ္)
၂။စင္ကာပူနိုင္ငံမွ နွစ္ဆယ့္ ေၿခာက္သိန္း ကိုးေသာင္း တစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ ( ၃၉၀၀ စင္ကာပူေဒၚလာ )
၃။ဂ်ပန္နိုင္ငံမွ နွစ္ဆယ့္ တစ္သိန္း ခုနစ္ရာ က်ပ္တိတိ (၁၉၁,၁၆၁ ယန္း )
၄။အေမရိကန္နိုင္ငံမွ ခုနစ္သိန္း သံုးေသာင္း ကိုးေထာင္ ေၿခာက္ရာက်ပ္တိတိ ( ၈၆၀ အေမရိကန္ေဒၚလာ)
၅။ၿဗိတိန္မွ ငါးသိန္း သံုးေသာင္း နွစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ ( ၄၀၀ စတာလင္ေပါင္)
၆။မေလးရွားနိုင္ငံမွ ငါးသိန္း ေလးေသာင္က်ပ္တိတိ ( ၂၀၀၀ ရင္းဂစ္)
၇။ထိုင္၀မ္နိုင္ငံမွ နွစ္သိန္း ခုနစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္က်ပ္တိတိ ( ၉၅၀၀ ထိုင္၀မ္ေဒၚလာ)

ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဒုတိအၾကိမ္ မရမ္းေခ်ာင္းအလႈဳမွ လက္က်န္ေငြ ရွစ္ေသာင္း တစ္ေထာင္ ခုနစ္ရာ တစ္ဆယ့္ေလးက်ပ္ (၈၁,၇၁၄က်ပ္) ရွိၿပီး အခု သာယာကုန္း ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ၾကားေရးေက်ာင္းအလႈဳအတြက္ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္ရန္အတြက္ စုစုေပါင္း ၁၁,၉၅၁,၀၁၄ က်ပ္ေငြတိတိ ( တစ္ရာ တစ္ဆယ့္ ကိုးသိန္း ငါးေသာင္း တစ္ေထာင္ တစ္ဆယ့္ ေလးက်ပ္တိတိ ) ၿဖင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပါမည္ခင္ဗ်ား။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ မူလရည္မွန္းထားတဲ့ အလႈုေငြထက္ ပိုမိုၿပီးရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္ကိုလည္း မူလသတ္မွတ္ထားတဲ့ ( ၁၅ေပ x ၃၀ ေပ) အစား အခု ( ၂၀ေပ x ၄၀ ေပ) အထိတိုးခ်ဲ ႔ၿပီးလည္းေကာင္း၊ မူလရည္ရြယ္ထားေသာ သစ္သားမ်ားအစား  H Beam သံမ်ားၿဖင့္လည္းေကာင္း၊ အစားထိုးကာ ပိုၿပီး ခိုင္ခန္႔ေအာင္ အလႈဳရွင္မ်ားကိုယ္စား ေဆာက္လုပ္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။အေဆာက္အဦးအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာနွင့္ လက္ရွိ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနၿပီး ရာသီဥတုအေၿခအေနကိုၾကည့္ကာ စတင္နိုင္မည့္အခ်ိန္နွင့္ အေဆာက္အဦးပံုစံငယ္အား အလႈုရွင္အေပါင္းအား မၾကာခင္ အသိေပး ခ်ၿပပါမည္။တစ္လက္စတည္းမွာပဲ စာသင္ခံုမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ေသာက္ေရးအိုးစင္မ်ား၊ ေက်ာင္းရွိ စာသင္သား ရဟန္းေတာ္ မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို တစ္ခါတည္း ၿဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။အလႈဳရွင္တစ္ဦးစီရဲ့ အမည္နာမကို ေက်ာင္းေဆာင္မွာ တစ္ပါတည္း ေရးထိုးေပးမည္ၿဖစ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ၿပီးတာနဲ႔ မိမိတို႔လက္နဲ႔ မိမိတို႔အလႈုကို ေရစက္ခ်လိုတဲ့ အလႈဳရွင္မ်ားအတြက္လည္း ခရီးစဥ္ကို အေသအခ်ာ စီစဥ္ေပးမွာ ၿဖစ္ပါတယ္...။

ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ ကပ္ေဘးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လိုအပ္ခ်က္အဖံုဖံုေတြေၾကာင့္ အလႈဳရွင္ေတြလည္း လက္မလည္ေအာင္ လႈဳဒါန္းခြင့္ေတြ ၾကံဳၾကိဳက္ေနတာ ဟာလည္း သဘာ၀တရားၾကီးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသားေတြအတြက္ အဆိုးေတြထဲက အေကာင္းေတြ ၿပန္ေပးေနသလိုပါပဲ။

အလႈဳရွင္စာရင္းမ်ားအား ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈဳ မုဒိတာပြားၾကပါခင္ဗ်ား...
ေလးစားစြာၿဖင့္
ၿမန္မာမုဒိတာလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ ( M.M.Y.G) ကိုယ္စား
ကိုရင္
12:47 (GMT)


ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အလႈဳရွင္မ်ား

No comments: