Sunday, 8 September 2013

သဇၨနာမပညာေဇယ်ံဳပရဟိတ(ဘက)ေက်ာင္ ၿပီးစီးမႈ အေၿခအေန(၂)

စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွ ရက္(၂၀)အတြင္း ၿပီးစီးမႈ အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာက်က္နွင့္ တံခါးေဘာင္မ်ားသာ တပ္ဆင္ဖို႔ လိုပါေတာ့ မယ္..။ အလႈုရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္စြာ လက္တြဲမႈကို တုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင့္ အေၿခအေနအားလံုးကို အခ်ိန္နဲ႔ တေၿပးညီ ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။

ေဆာက္လုပ္ဆဲစာသင္ေက်ာင္းေဆာင္နွင့္ လက္ရွိ အသံုးၿပဳဆဲ ေက်ာင္းေဆာင္ေဟာင္း ( အလႈုရွင္မ်ား ယွဥ္ၾကည့္ၿပီး မုဒိတာ ပြားနိုင္ပါေစ)

ေကာ္ရစ္တာပိုင္း အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွ ရက္(၂၀)အတြင္း ၿပီးစီးမႈ အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာက်က္နွင့္ တံခါးေဘာင္မ်ားသာ တပ္ဆင္ဖို႔ လိုပါေတာ့မယ္..။

အတြင္းပိုင္း အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွ ရက္(၂၀)အတြင္း ၿပီးစီးမႈ အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာက်က္နွင့္ တံခါးေဘာင္မ်ားသာ တပ္ဆင္ဖို႔ လိုပါေတာ့မယ္..။
အတြင္းပိုင္း အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွ ရက္(၂၀)အတြင္း ၿပီးစီးမႈ အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာက်က္နွင့္ တံခါးေဘာင္မ်ားသာ တပ္ဆင္ဖို႔ လိုပါေတာ့မယ္..။
(လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ေက်ာင္းေလးထဲမွာ ကေလးငယ္ေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္ ေတာက္ေၿပာင္ေနတာၿမင္ရင္ ကိုယ္ၿပဳလိုက္တဲ့ အလႈဳေလး အတြက္ အလႈုရွင္ေတြ ၀မ္းသာၾကည္နူး လိမ့္မယ္လို႔ အၿပည့္အ၀ ယံုၾကည္ပါတယ္.) 

အတြင္းပိုင္း အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။တစ္ခန္းကေတာ့ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား နားေနခန္းၿဖစ္ၿပီးေနာက္တစ္ခန္းကေတာ့ စတို အတြက္ပါ။ စတင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွ ရက္(၂၀)အတြင္း ၿပီးစီးမႈ အေနအထားၿဖစ္ပါတယ္။ မ်က္နွာက်က္နွင့္ တံခါးေဘာင္မ်ားသာ တပ္ဆင္ဖို႔ လိုပါေတာ့မယ္..။
လက္ရွိ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေနတဲ့ ေက်ာင္းေဆာင္အေနအထား ဓါတ္ပံုအားလံုးကို ၾကည့္ရႈလိုပါက ဒီေနရာကို ကလစ္ၿပီး သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ နိုင္ပါတယ္။

အလႈုရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္စြာ လက္တြဲမႈကို တုန္႔ၿပန္ေသာအားၿဖင့္ အေၿခအေနအားလံုးကို အခ်ိန္နဲ႔ တေၿပးညီ ဆက္လက္ေဖာ္ၿပပါမည္။

မွ်ေ၀ၿခင္းဟာ ရွင္သန္ၿခင္းၿဖစ္တယ္..။
ၿမန္မာမုဒိတာ လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔

No comments: