Tuesday, 10 July 2012

အုဌ္ခ်ပ္ကေလးမ်ား စုစည္းအား တံတားတိုက္တာ တည္ႏိုင္သည္

“အုဌ္ခ်ပ္ကေလးမ်ား စုစည္းအား တံတားတိုက္တာ တည္ႏိုင္သည္။ အုဌ္ခ်ပ္ကေလးမ်ား ျပိဳကြဲသြား တံတားတိုက္တာျပိဳႏိုင္သည္”။
ေလာကသားတို႔ဆိုၾကသည္႔ အုဌ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင္႔၏ စြမ္းအားသည္ မည္မွ်ၾကီးမားေၾကာင္း အထက္ပါ စကားရပ္ေလးက ရည္ညြန္းသက္ေသ ထူလ်က္ရွိပါသည္။ သဲတစ္ပြင္႔သည္ တစ္ပြင္႕တည္း သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ရွိေနလွ်င္ သူ႕အစြမ္း သူ႔တန္ဘိုးသည္ မထင္မရွားကြယ္ဝွက္ေပ်ာက္ကြယ္ -ေနမည္။ အုဌ္တစ္ခ်ပ္မွာလည္း သူခ်ည္းသက္သက္ တစ္ခ်ပ္တည္းရွိေနလွ်င္ တံတားတိုက္တာမျဖစ္ႏိုင္ေပ (ဝါ) တံတားတိုက္တာအတြက္ အသံုး ၿပဳရန္ မလံုေလာက္ေပ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အုဌ္ခ်ပ္ကေလးေတြ၊ သဲပြင္႔ကေလးေတြ စုစည္းမိဖို႔လိုေပသည္။ထို႔ေၾကာင္႔ အုဌ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင္႔ဆိုသည္ အရွိအတိုင္း မိမိတို႔ရဲ႕ေဝါဟာရေအာက္မွာ တိမ္ျမဳပ္မေနေစပဲ “အုဌ္တစ္သဲတစ္ပြင္႔..အုဌ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင္႔” စသည္ျဖင္႔ တူရာတူရာေပါင္းစည္းကာ “အုဌ္ခ်ပ္ေပါင္းမ်ားစြာ သဲပြင္႔ေပါင္းမ်ားစြာ” စုစည္းမိၾကလွ်င္ကား အဘယ္မွ် စြမ္းအားၾကီးၾကလိမ္႔မည္နည္း။ တန္ဘိုးမျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ပင္ အုဌ္တစ္ခ်ပ္ခ်င္း သဲတစ္ပြင္႔ခ်င္းစီရဲ႕ အရည္အေသြးတို႔သည္ အထင္အရွား တိုက္အိမ္ တံတားၾကီးေတြစသည္အျဖစ္ ေပၚေပါက္လာၾကပါလိမ္႔မည္။


“အားလံုးဟာ အုဌ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင္႔ပမာ”
တကယ္ေတာ႔လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္သည္ပင္လွ်င္ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္း အုဌ္တစ္ခ်ပ္လည္းျဖစ္ သဲပြင္႔ေလးေတြလည္း ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဘဝ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ပိုင္ေလာကေလး၌သာ စြမ္းႏိုင္မႈအတိုင္း အတာေလ်ာက္ တန္းခိုးစြမ္းအား အာဏာပါဝါ ၾသဇာေညာင္းခ်င္ ေညာင္းေပ မည္။ ကိုယ္႔ဘဝ ကိုယ္႔ေလာက ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ရာမွ အပျဖစ္ေသာ နယ္ပယ္ဝန္းက်င္၌ ကိုယ္႔အာဏာပါဝါ ၾသဇာမသက္ေရာက္ႏိုင္ေတာ႔ေပ။ သူလည္း သူ႔အစြမ္းအစ၊ ကိုယ္လည္း ကိုယ္႔အစြမ္းအစမွ်သာ ရွိေလသလိုပင္။ သူ႕အစြမ္းကိုယ္႔စြမ္း ေပါင္းစပ္လိုက္လွ်င္ကား သူစြမ္းသေလာက္ ကိုယ္လည္း စြမ္းလာသလို ကိုယ္စြမ္းသေလာက္လည္း သူစြမ္းလာပါလိမ္႔မည္။ ဆိုလိုခ်င္တာက အုဌ္ခ်ပ္အားလံုး သဲပြင္႔အားလံုးကို ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းသည္ တံတား တိုက္တာ အေဆာက္အဦေတြ ထည္ထည္ဝါဝါေပၚေပါက္လာဖို႔ အေၾကာင္းျဖစ္သကဲ႔သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္း တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္အျဖစ္ စိတ္ဆႏၵတူစြာ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း ေပါင္းစည္းႏိုင္ျခင္းအားသည္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဝန္းက်င္ ရပ္ရြာ နယ္ပယ္အသီးအသီး၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဒီကမၻာေလာကၾကီးဟာလည္း (ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပါင္းစည္းအားႏွံ႕ရာေပါ႔) ခန္႔ညားထည္ဝါလာမည္မလြဲပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ အားလံုးကိုယ္စီ ကိုယ္စီပင္ အုဌ္ခ်ပ္ သဲပြင္႔မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

“အတၱ ပရ ဒီေလာကသည္ အလွညီေသာ္”
ခက္ခဲနက္နဲေသာ ၿပႆနာေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ေတြထဲ ၿဖစ္သန္းစီးဆင္းရဖန္မ်ားလာေသာအခါ ကၽြႏ္ုပ္တို႔တေတြဟာ လြယ္ကူရိုးရွင္း တာေလးေတြကို အမႈမဲ႔အမွတ္မဲ႔ပစ္ထားမိတတ္ၾကတယ္”   

ေလာက၌ အေကာင္းအဆိုး မည္႔သည့္လုပ္ငန္းရပ္တိုင္းမွာမဆို ကိုယ္႔အတြက္နွင့္ တစ္ပါးသူအတြက္ရယ္ဆိုျပီး လုပ္ငန္းႏွစ္ခ်က္ပဲရွိပါတယ္။တစ္ခါ တေလမွာဆို ကိုယ္႔အတြက္ရည္ရြယ္ထားတာေတြက တစ္ပါးသူေတြအတြက္ျဖစ္သြားတတ္သလို တစ္ပါးသူတို႔အတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရင္း ကလည္း ကိုယ္႔အတြက္ေတြခ်ည္း ၿဖစ္ျဖစ္ေနတတ္ျပန္ပါတယ္။ဒါေတြက ေလာကမွာ ၿဖစ္ေလ႔ျဖစ္ထဆိုတာထက္ ၿဖစ္ကိုျဖစ္ရမယ္႔အရာေတြပါ။ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္မႈနဲ႔ မေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္မႈ ဒီႏွစ္ခုနဲ႔သာ ဆံုးျဖတ္ၾကရမွာပါ။ အရိုးရွင္းဆံုး ဥပမာဆိုၾကပါစို႔……မိမိအတြက္ ရည္ရြယ္သိမ္းဆည္းထားေသာ အသံုးအေဆာင္ ေငြ ေၾကး ဥစၥာ အစစအရာရာေတြေပါ႔၊ ၿပီးေတာ႔ ကိုယ္အား ဉာဏ္အား ၊ ဒါေတြဟာ ကိုယ္အတြက္ တစ္ပါးသူေတြအတြက္ (ဝါ) အတၱဟိတ၊ ပရဟိတ ဒီႏွစ္ခုအတြက္ပဲ အသံုးဝင္တာပါ။ ထို႔ထက္ပို၍ သံုးစရာ ေနရာ ရွာမရပါဘူး။ ရွိလည္းမရွိဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။

ဒီေတာ႔ ထိုအရာေတြကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘယ္လိုအသံုးျပဳမလဲ။ ထိုအရာေတြနဲ႔ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဘာအတြက္ ဘယ္သူ႔အတြက္ အသံုးခ်ၾကမလဲဆိုလွ်င္… ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္တိုင္အတြက္နဲ႔ အျခားတပါးေသာသူတို႔အတြက္သာ အသံုးခ်စရာသာရွိပါတယ္။ ဒီအျပင္ အျခားဘာအတြက္မွ အသံုးခ်စရာေနရာ မရွိပါဘူး။ အခုရိုးရင္းတာေလးေတြကို အခုလိုရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလးသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေတြးေနမိမယ္ဆိုလွ်င္… ကၽြႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ႏွင္႔အမွ် ဝင္သက္ ထြက္သက္တိုင္းဟာ အမႈမဲ႔အမွတ္မဲ႔နယ္ကိုလြန္လ်က္ ဝင္သက္ထြက္သက္တိုင္း လူ႕ဘဝရဲ႕အဓိပၸါယ္ေတြနဲ႔ ၿပည္႔စံုေလးနက္ေနမွာ အမွန္ပါပဲ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ပီတိျဖစ္စရာေကာင္းလိုက္သလဲလို႔..ေတြးၾကည္႔လိုက္ရံုနဲ႔ ၾကက္သီးေမႊးညွင္းထေလာက္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အတၱ ပရ အက်ိဳးမွ်မွ် အသံုးခ်ၾကမည္ဆိုလွ်င္ ေလာကတစ္ခြင္ကို အလွဆင္လိုက္သလိုပါပဲ။ 

နိဂံုးခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အထက္ပါ စကားတို႔ကိုပဲ ၿပန္လည္ျခံဳငံု၍ ေၿပာရပါမည္။ လူသားတို႔မွာ အေကာင္းဘက္ မေကာင္းဘက္ႏွင္႔ ကိုယ္႔အက်ိဳး (အတၱဟိတ)၊ သူ႔အက်ိဳး(ပရဟိတ)ဆိုျပီးအသီးအသီး ရွိၾကရင္းစြဲျဖစ္ေပရာ ထိုတြင္ ေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈႏွစ္မ်ိဳးကို အတၱဟိတႏွင္႔ ပရဟိတဟူေသာ ၿပဳမူက်င္႔ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးတို႔က သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းလိုက္ပါသည္။ ေတြးၾကည္႔ပါ။ ဆင္ျခင္စူးစမ္းၾကည္႔ပါ။ ဤသို႔ပင္ အေျဖထြက္လာပါလိမ္႔မည္။ အတၱဟိတမွာ ေကာင္းေသာ မေကာင္းေသာ အျပဳအမူလုပ္ငန္းတို႔ ေရာျပြမ္းေနႏိုင္ေပမယ္႔ ပရဟိတဆိုတဲ႔ သူတစ္ပါးေတြ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစဖို႔၊ စား,ေန,ဝတ္ ကိစၥေတြ ေျပလည္ေစဖို႔ ေဆာင္က်ဥ္း ျပဳစုေဝမွ် ေပးျခင္းေတြကေတာ႔ျဖင္႔ ေကာင္းမႈအႏွစ္ေတြခ်ည္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္စိတ္ႏွလံုး ရႊင္ျပံဳးၾကည္လင္ ဖြယ္ရာေတြခည္းသာျဖစ္ပါတယ္။

ဆိုေတာ႔ကား ရဟန္း၊ရွင္၊လူ မည္သူေတြတိုင္းမွာမဆို ဘဝရွင္သန္ရပ္တည္ၾကရာမွာ အတၱ၊ပရ လုပ္ငန္းႏွစ္မ်ိဳးတို႔ျဖင္႔သာ ရပ္တည္လႈပ္ရွား ၾကဥ္လည္ -ေနၾကရျမဲျဖစ္လို႔ ကင္းႏိုင္စေကာင္းေသာ အရာမ်ားေတာ႔ မဟုတ္ၾကပါေပ။ ကိုယ္႔ဟိတ သူ႔ဟိတႏွင္႔ ကိုယ္႔ဒုကၡ သူ႔ဒုကၡ နယ္ပယ္ထဲတြင္ ေပြလီ လိမ္ယွက္ေနၾကသူေတြခ်ည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ သူသူငါငါ ဘယ္သူမဆို ေယဘုယ်(မ်ားေသာအားျဖင္႔) သူတစ္ပါးအတြက္ထက္ ကိုယ္႔ အတြက္ကို ရာႏံႈးမ်ာမ်ား ဦးစားေပးရုန္းကန္ၾကရသည္မွလည္း ေလာကီလူသားတို႔၏ နိယာမတရားပင္ျဖစ္ေလရာ….. ေအးေလသည္႔ေရခ်မ္းအိုးမွ စိမ္႔ထြက္သည္႔သေဘာမ်ိဳးေလာက္ အပဟိတ(ပရဟိတ) အတြက္ ကိုယ္႔အက်ိဳး ကိုယ္႔အဖို႔ထဲက စိမ္႔ထြက္ေပးႏိုင္ပါေသးသည္။ ဤကဲ႔သို႔ ေရခ်မ္းအိုး တမွ် အျပင္ပသို႔ စိမ္႔ယိုေအးျမမႈေပးႏိုင္ျခင္း ေမတၱာ ေစတနာေလးသည္ပင္လည္း ဂုဏ္သတၱိထူး၍ အလြန္တရာမွ တန္းဘိုးရွိလွပါသည္ဟု ဆိုခ်င္ ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္တည္းဟူေသာ ေရခ်မ္းအိုးျဖင္႔ ၿပင္ပဝန္းက်င္သို႔ (ဝါ) ကိုယ္႔ထက္ ကာယ စိတၱ ဉာဏႏွင္႔ စား,ေန,ဝတ္ ခ်ိနဲ႔ခ်ိဳ႕တဲ႔ သူတို႔အေပၚ၌ -ေမတၱာတရား ကိုယ္ခ်င္းစာနာတရားတို႔ သဒၶါျငီးျငီး ယိုဖိတ္လ်က္ ေအးျမမႈေတြ ေပးႏိုင္ၾကပါေစၾကာင္း ဆႏၵျပဳလ်က္….ျပီးေတာ့ ယခုကဲ႕သို႔ မိမိတို႔ နိုင္ရာ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ညီညီညြတ္ညြတ္ စုစုစည္းစည္း ပရဟိတေကာင္းမႈျပဳၾကတဲ႔ အလွဴရွင္ လူၾကီးလူငယ္တို႔ႏွင္႔ ဘေလာ႔ဂါ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အေပါင္းတို႔ကို အားေပးလ်က္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ သာဓုေခၚပါသည္။

“ စိမ္႔ေအးသည္မ်ိဳး ေရခ်မ္းအိုးပမာ စိမ္႔ကာမွ်ေလာက္ ေရတစ္ေပါက္သို႕ စိမ္႔ယိုခ်စ္ျခင္း ေမတၱာခ်ဥ္းလ်က္ ေသြးရင္းပမာ သူတကာကို စာနာယိုစိမ္႕ က်ိဳးရွိစိမ္႔လည္း ျခိမ္႔ျခိမ္႔ျမည္ဟီး ဂုဏ္ေရာင္ျငီး၏ ။”

ဤေလာကမယ္ သူ႔ဝယ္ကိုယ္႔ေလာက္ 
စြမ္းေထာက္တည္ရာ မရွိပါမူ 
လူလူလူခ်င္း ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္ 
က်င္႔ျမတ္ပိုက္ေထြး ေႏြးေထြးသမႈ
 ၿပဳစုေပးကမ္း ေဝျခမ္းမွ်ေဝ
 ဒို႔တစ္ေတြထမ္း ေလွ်ာက္သည္႔လမ္းသည္ 
လူျမတ္လမ္းစဥ္လမ္းေကာင္းတည္း။”

အရွင္သုဇာတ
အိႏၵိယနိုင္ငံ၊ နာလႏၵာတကၠသုိလ္

No comments: